Licytacje

Aktualnie prowadzone, są następujące licytacje.

 

Licytacje ruchomości

Nazwa aukcji Data rozpoczęcia Opis aukcji Załącznik Cena wywoławcza
Aktualnie brak licytacji w tej kategorii.

 

Licytacje nieruchomości

Nazwa aukcji Data rozpoczęcia Opis aukcji Załącznik Cena wywoławcza
Druga licytacja nieruchomości 2022-07-13 14:30

Druga licytacja :
-wieczystego użytkowania nieruchomości położonej: 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul.11 Listopada 36, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1G/00043529/5
-wieczystego użytkowania nieruchomości położonej: 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul.11-go Listopada 36, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1G/00043526/4
jako całości gospodarczej

Pobierz 295 866,67 zł.
pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego 2022-06-27 13:20

Pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego: 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Bratoszewskiego 11/34, dla którego Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1G/00096886/1

Pobierz 121 725,00 zł 
Pierwsza licytacja nieruchomości 2022-07-13 13:45

Pierwsza licytacja  nieruchomości położonej:
95-045 gmina Parzęczew, Orła, (zgodnie z Księgą Wieczystą)
95-045 gmina Parzęczew, Orła 3 B, (zgodnie z wypisem z Rejestru Gruntów)
dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1G/00102271/3

Pobierz 367 500,00 zł 
Druga licytacja nieruchomości 2022-06-27 13:50

Druga licytacja:
– nieruchomości położonej zgodnie z księga wieczystą w Rąbień AB, ul. Wolska 29, gmina Aleksandrów Łódzki ( wg ewidencji gruntów w Rąbień AB, ul. Wolska 33) , dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1G/00038211/5,
– nieruchomości położonej zgodnie z księga wieczystą Rąbień AB, gmina Aleksandrów Łódzki, ( wg ewidencji gruntów w Rąbień AB, ul. Wolska 33) dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LD1G/00048351/1 – stanowiących całość gospodarczą.

Pobierz 1 846 666,67 zł 
Druga licytacja 2022-06-14 12:00

Druga licytacja ( jako całości gospodarczej ) :   -wieczystego użytkowania działki gruntu oraz budynków i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość : KW LD1G/00051154/4, KW LD1G/00059277/8, KW LD1G/00063915/4, KW LD1G/00063914/7.

Pobierz 8 925 700,00 zł 
Pierwsza licytacja 2022-06-28 09:00

Pierwsze licytacje udziałów w nieruchomości położonej:
Zgierz, ul.Leszczynowa 5,
dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1G/00036857/1

Pobierz 271 125,00 zł za udział 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z obowiązującym prawem. Możesz zmienić sposób zapisu i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ROZUMIEM

WAŻNA INFORMACJA!

W dniu 2.05.2022 Kancelaria będzie NIECZYNNA.

Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Zbigniew Durański Kancelaria Komornicza nr II w Zgierzu w zawiązku z zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2, zaleceniami Ministra Sprawiedliwości oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, zawiadamia, iż:

 1. W okresie od dnia 01.06.2020r. do odwołania podstawowymi formami komunikacji z kancelarią komornika będzie:
  • forma pisemna – za pośrednictwem operatora pocztowego oraz skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do budynku w którym ma siedzibę kancelaria
  • poczta elektroniczna e-meil zgierz2@komornik.pl
  • telefoniczna tel. 42-716 10 39 lub 505 476 628 - od poniedziałku do piątku w godzinach do 8.00 do 15.30
  • lub osobiście w kancelarii z zastrzeżeniem rygorów przewidzianych w pkt 4 zarządzenia.
 2. Wpłat należy dokonywać WYŁĄCZNIE na rachunek bankowy kancelarii:
  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Durański Kancelaria Komornicza nr II , 95-100 Zgierz ul. Ks. J. Popiełuszki 3 a - PKO BP S.A. I Oddział Zgierz o numerze:
  88 10203440 0000 7902 0015 9996

  z dopiskiem tytułem: imię i nazwisko oraz sygnatury sprawy.
 3. Zasady przyjąć interesantów w kancelarii komornika:
  • interesanci w kancelarii będą przyjmowani od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 15.30
  • interesanci przez komornika przyjmowani będą we wtorki w godzinach 8.00-15.30
  • w pomieszczeniach przyjęć zamontowano szyby odgradzające pracowników od interesantów
  • w pomieszczeniu przyjęć interesantów może przebywać jedna osoba
  • interesant wchodzący do pomieszczeń jest zobowiązany do zdezynfekowania dłoni lub założenia rękawiczek jednorazowych
  • w poczekalni zachować odległość 2 metrów od innej osoby.
 4. Korespondencja doręczana w trybie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 2018r o komornikach sądowych (t.j. Dz. U. 2020, poz. 121) będzie wydawana adresatom w godzinach pracy kancelarii.
 5. Czynności terenowe będą podejmowane w ograniczonym i niezbędnym zakresie dla właściwego przebiegu postępowania w zakresie przy zachowaniu rygorów sanitarnych w postaci:
  • noszenia maseczki zakrywającej usta i nos przez komornika , asesora lub inną osobę uczestnicząca z czynności ( np. biegłego),
  • dezynfekcji rąk przed przystąpieniem do czynności w terenie
  • zachowania dystansu społecznego w czasie czynności
  • przy składaniu podpisów użycie jednorazowych długopisów.

ROZUMIEM