Witamy na stronie internetowej kancelarii komornika!

Niniejsza strona  powstała, aby ułatwić Państwu kontakt z kancelarią. Na stronie znajdą Państwo dane kontaktowe kancelarii, rachunek bankowy, informacje o obszarze działania komornika oraz obwieszczenia o licytacjach.
Ze strony można również pobrać wnioski egzekucyjne.

Z kancelarią można kontaktować się drogą telefoniczną jak również przy pomocy poczty elektronicznej.

Kancelaria wyposażona jest w najnowocześniejsze systemy teleinformatyczne umożliwiające automatyczne przyjęcie i obsługę wniosków egzekucyjnych kierowanych za pośrednictwem e-sądu. Centralnej Bazy Danych PESEL,Systemu Informacyjnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych KSI ZUS.

 • System Informatyczny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych KSI ZUS
 • OGNIVO (zapytania o rachunki bankowe dłużników)
 • CEPIK2 (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców)
 • ePUAP2 (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)
 • CBDKW – elektroniczny dostęp do bazy ksiąg wieczystych
 • PUE (Platforma Usług Elektronicznych)

 

ID KOMORNIKA W SYSTEMIE EPU: 1559

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z obowiązującym prawem. Możesz zmienić sposób zapisu i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ROZUMIEM

WAŻNA INFORMACJA!

Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Zbigniew Durański Kancelaria Komornicza nr II w Zgierzu w zawiązku z zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2, zaleceniami Ministra Sprawiedliwości oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, zawiadamia, iż:

 1. W okresie od dnia 01.06.2020r. do odwołania podstawowymi formami komunikacji z kancelarią komornika będzie:
  • forma pisemna – za pośrednictwem operatora pocztowego oraz skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do budynku w którym ma siedzibę kancelaria
  • poczta elektroniczna e-meil zgierz2@komornik.pl
  • telefoniczna tel. 42-716 10 39 lub 505 476 628 - od poniedziałku do piątku w godzinach do 8.00 do 15.30
  • lub osobiście w kancelarii z zastrzeżeniem rygorów przewidzianych w pkt 4 zarządzenia.
 2. Wpłat należy dokonywać WYŁĄCZNIE na rachunek bankowy kancelarii:
  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Durański Kancelaria Komornicza nr II , 95-100 Zgierz ul. Ks. J. Popiełuszki 3 a - PKO BP S.A. I Oddział Zgierz o numerze:
  88 10203440 0000 7902 0015 9996

  z dopiskiem tytułem: imię i nazwisko oraz sygnatury sprawy.
 3. Zasady przyjąć interesantów w kancelarii komornika:
  • interesanci w kancelarii będą przyjmowani od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 15.30
  • interesanci przez komornika przyjmowani będą we wtorki w godzinach 8.00-15.30
  • w pomieszczeniach przyjęć zamontowano szyby odgradzające pracowników od interesantów
  • w pomieszczeniu przyjęć interesantów może przebywać jedna osoba
  • interesant wchodzący do pomieszczeń jest zobowiązany do zdezynfekowania dłoni lub założenia rękawiczek jednorazowych
  • w poczekalni zachować odległość 2 metrów od innej osoby.
 4. Korespondencja doręczana w trybie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 2018r o komornikach sądowych (t.j. Dz. U. 2020, poz. 121) będzie wydawana adresatom w godzinach pracy kancelarii.
 5. Czynności terenowe będą podejmowane w ograniczonym i niezbędnym zakresie dla właściwego przebiegu postępowania w zakresie przy zachowaniu rygorów sanitarnych w postaci :
  • noszenia maseczki zakrywającej usta i nos przez komornika , asesora lub inną osobę uczestnicząca z czynności ( np. biegłego),
  • dezynfekcji rąk przed przystąpieniem do czynności w terenie
  • zachowania dystansu społecznego w czasie czynności
  • przy składaniu podpisów użycie jednorazowych długopisów.

ROZUMIEM